thien dia quyet phong van truyen ky mobi army game avatar thanh tuong game android khi phach anh hung game di tinh
More >>
Hình ảnh
Bc GW TCS kf irt akyapak IR kf wiliam lc wayne OPW

Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Mô tả công việc: Ứng viên trúng tuyển sẽ làm việc dưới sự quản lý của trưởng nhóm kinh doanh. Nhiệm vụ: Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng tiềm năng. Quản lý các khách hàng hiện tại. Phát triển các ý tưởng và phương án kinh doanh, chăm sóc khách hàng. Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, cập nhật và lưu trữ. Phối hợp cùng trưởng nhóm kinh doanh và đội ngũ kỹ thuật. Theo dõi các hoạt động của thị trường và thông tin về đối thủ cạnh tranh. Yêu cầu: & … chi tiết

Ngày đăng: 05/07/2013