thien dia quyet phong van truyen ky mobi army game avatar thanh tuong game android khi phach anh hung game di tinh
More >>
Hình ảnh
Bc GW TCS kf irt akyapak IR kf wiliam lc wayne OPW

Dự án kho xăng dầu Hòa Phú - Bình Thuận

Dự án kho xăng dầu Hòa Phú - Bình Thuận

  • Tin tức:

Dự án Kho trung chuyển xăng dầu Hòa Phú tại xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận do Công ty Cổ phần Dương Đông – Hòa Phú đầu tư với quy mô diện tích khoảng hơn 4,5ha, công suất hoạt động chứa sản lượng xăng dầu 30.000m3 và khí đốt hóa lỏng 2.000m3. Dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần làm giảm chi phí vận chuyển, đáp ứng phục vụ nhu cầu cung ứng nhiên liệu xăng dầu, khí đốt hóa lỏng cho sản xuất và tiêu dùng của tỉnh Bình Thuận và các tỉnh lân cận.

Công ty TNHH Công Nghiệp NHẬT QUANG TÂN là nhà cung cấp chính các thiết bị cho dự án Kho trung chuyển xăng dầu Hòa Phú.

  • Một số hình ảnh: