thien dia quyet phong van truyen ky mobi army game avatar thanh tuong game android khi phach anh hung game di tinh
More >>
Hình ảnh
Bc GW TCS kf irt akyapak IR kf wiliam lc wayne OPW

Lớp Huần Luyện Chuyển Giao Công Nghệ Hàn Tự Động Và Bán Tự Động.

Vào ngày 13 tháng 04 năm 2009 Cty TNHH Công Nghiệp Nhật Quang Tân phối hợp cùng Cty Cổ Phần Xây Lắp III Petrolimex tổ chức mở lớp huấn luyện chuyển giao công nghệ thiết bị hàn tự động và bán tự động cho các kỹ thuật viên thuộc Cty Cổ Phần Xây Lắp III sau đây là một số hình ảnh của lớp huấn luyện.

Lớp huấn luyện chuyển giao công nghệ thiết bị hàn tự động và bán tự động

Chuyên viên NQT giải thích nguyên lý hoạt động

 

Chuyên viên Nhật Quang Tân giải thích nguyên lý hoạt động

Kỹ thuật CTCP Xây Lắp III thao tác vận hành

Cấp chứng nhận cho các kỹ thuật tham gia lớp huấn luyện

Chụp hình lưu niệm